15 + 5 =

Kontakt

Sportski direktor: Dejan Ilić

Telefon: 062/555-854

Email: klub@pkbarakuda.org

PIB: 103228740

Matični br.: 17520733

Broj računa: 250-0000015405091-89 / Eurobanka

Share This