4 + 7 =

Kontakt

Dejan Ilić, tel: 062555854
email: swim.barakuda@gmail.com
Dejan Budimir, tel: 0638358839
email: dejan.budimir@hotmail.com
Vladan Isaković, tel: 0638696918
email: vladan-isakovic@live.com
Sara Francuski, tel: 0629688268
email: saraswim4@gmail.com
Sara Pavlović, tel: 0637509091
email: littlespavlovic@gmail.com
Dušica Nikolić,
email: nikolic.dusica.1977@gmail.com

Email: klub@pkbarakuda.org

PIB: 103228740

Matični br.: 17520733

Broj računa: 250-0000015405091-89 / Eurobanka

Share This