Promena broja računa PK“Barakuda“

apr 18, 2024

Obaveštavamo članove kluba da je došlo do promene broja računa i njihovih namena. Molimo da članarine uplaćujete isključivo na račun 170-30066532000-85.
Molimo da za ostale namene po bilo kom osnovu i školu plivanja u Fići koristite račun koji ste koristili do sada, 150-25023900-36.
Ovo je bilo neophodno zbog lakšeg poslovanja i vođenja evidencija, a koje će olakšati tehničko poslovanje kluba.

Hvala unapred na saradnji!