Hitno obaveštenje

okt 17, 2021

Satnica od 18.10. na bazenu Banjica:
 
-Svaki dan, osim vikenda 15:00 h. – 16:30 h.
 
Jutarnji trening:
 
-Ponedeljak: 8:30 h. – 9:30 h.
-Sreda: 8:30 h. – 9:30 h.
-Petak: 8:30 h. – 9:30 h.
Što se tiče bazena na Zavodu, očekujemo da bude u funkciji do kraja meseca.
 
PK „BARAKUDA“ !